ĐÔNG TÀN, 30/12/2017, Đông tàn, mưa, chút giọt đắng cay, Nhớ Thu xa cách đã bao ngày, Những canh thổn thức say dáng ngọc,…

ĐÔNG TÀN
30/12/2017
Đông tàn, mưa, chút giọt đắng cay
Nhớ Thu xa cách đã bao ngày
Những canh thổn thức say dáng ngọc
Mai vàng tơi tả mọc chồi…bay.
Đêm thâu lạnh buốt gió heo may
Trống vắng năm canh mộng mị dày
Lá tình tan tác cành khô gãy
Gió vỗ nhẹ lòng đãi giấc say.
Lặng nhìn mây đuổi gió Đông bay
Trông dáng Đông sưa đã bao ngày
Phai nhoà, liễu dỗi, rày cánh rụng
Thầm gọi Xuân về giọt sương…say./.
Bình Minh Art


Facebook: https://www.facebook.com/thuy.nguyenminh.3998

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *