Làm trai

Làm trai…cũ của thời @ thì đừng bao giờ chán đời mà phải để đời nó chán mình! :)
Ta cứ hết mình với cái nghề mình yêu thích,yêu thương những người thương yêu mình rồi thỉnh thoảng rống lên giai điệu CUỘC ĐỜI VẪN ĐẸP SAO là ok :)
Vây á!Làm gì được nhao?Ha ha ha!


Facebook: https://www.facebook.com/tranngocphong

10 thoughts on “Làm trai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Làm trai

Làm trai…cũ của thời @ Thì đừng bao giờ chán đời mà phải để đời nó chán mình! :)
Ta cứ hết mình với cái nghề mình yêu thích,yêu thương những người thương yêu mình rồi thỉnh thoảng rống lên giai điệu CUỘC ĐỜI VẪN ĐẸP SAO là ok :)
Vây á!Làm gì được nhao?Ha ha ha!


Facebook: https://www.facebook.com/tranngocphong

5 thoughts on “Làm trai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *